3 april 2018

Succesvolle snuffelstage van Max Dijksterhuis

Bij een snuffelstage, een informele benaming voor een korte periode van beroepspraktijkvorming (BPV), ‘loopt’ de leerling een aantal dagen stage bij een bedrijf. Door de snuffelstage krijgt de leerling een betere beeldvorming van het werken bij een bedrijf en dat helpt weer mee met het maken van een keuze voor haar of zijn vervolgopleiding en/of werk.

Doel snuffelstage

Anders dan bij leerlingen die binnen de Vink Groep als BBL’er (Beroeps Begeleidende Leerweg) of BOL’er (Beroeps Opleidende Leerweg) hun BPV-periode invullen, gaat het bij een snuffelstage nog niet om het aanleren en beoordelen van competenties en beroepsvaardigheden. Bij een snuffelstage gaat het vooral om een oppervlakkige oriëntatie van het bedrijf zoals:
- Hoe is het om, meestal voor de eerste keer, een volledige werkweek bij een bedrijf mee te draaien?
- Hoe is het om met ‘collega’s-voor-een-week’ te werken?
- Wat is de sfeer binnen een bedrijf?
- Welke werkzaamheden/beroepen worden er uitgevoerd/beoefend?
- Wat zijn de benodigde opleidingen?

Wie was onze snuffelstagiair?

In week 11/12 heeft Ferdy van Breenen Havo-leerling Max Dijksterhuis onder zijn hoede genomen. Max is een 14-jarige Havo-leerling van het Visser ‘t Hooft Lyceum in Rijnsburg. Door zijn interesse voor techniek en zijn keuze voor studieprofiel NT (natuur en techniek) heeft hij contact opgenomen met Vink Systemen. “Het lijkt mij leuk om in een technisch bedrijf te komen kijken waar meerdere kanten van techniek worden uitgevoerd, zoals technisch tekenen, de bouw en plaatsing van constructies”, meldt Max in zijn sollicitatiebrief.

Om een (snuffel)stagiaire ook echt kennis te laten maken met het bedrijf is een goede voorbereiding belangrijk. Een paar dagen voor aanvang heeft Max een schema ontvangen met de dagindeling van zijn ‘weekje Vink’. Een week lang gesprekken voeren met onze specialisten van de afdelingen Werkvoorbereiding, Tekenkamer, ICT, Productie Constructie en Plaatwerkerij, Calculatie, Kwaliteitscontrole en met de Projectleider een dag mee naar de bouw. Met een glimlach en een rugzak vol basiskennis heeft Max mij gevraagd iedereen hiervoor te danken.

Reactie van Max

"Mijn stage bij Vink Systemen beviel mij heel erg goed. Ik vond het leuk dat er een leuke sfeer in het bedrijf hangt en dat er niet alleen oudere mensen maar ook jonge mensen werken. In mijn stage heb ik veel gezien en geleerd van het bedrijf. Ik vond het leuk dat ik ook mee mocht met een project bezoeken. Ik heb ook gezien dat er veel nodig is om een luchtsysteem te maken. Ik wil iedereen bedanken voor de stage die ik bij Vink mocht lopen." - Max Dijksterhuis

Een snuffelstage wordt vaak onderschat en dat is niet slim. Net als iedere ander vorm van beroepspraktijkvorming is ook een snuffelstage belangrijk voor de beeldvorming en dus toekomst van de leerling. Met een goede voorbereiding en een zo breed mogelijke scala aan snuffelstage-momenten geef je de leerling belangrijke basisinformatie. Een leerling die over een aantal jaar zomaar je collega zou kunnen zijn.