5 april 2018

Werknemers Vink Systemen behalen Excel certificaat

Bij Vink Systemen wordt nog regelmatig gewerkt met Microsoft Office Excel. Vanuit verschillende werknemers kwam de vraag of een gecertificeerde cursus tot de mogelijkheden behoorde. Hier is gehoor aan gegeven en zodoende hebben 22 werknemers facultatief de cursus gevolgd. Het was mogelijk om een cursus Module 1 of 2 te volgen. Uiteindelijk hebben 20 werknemers ook daadwerkelijk het certificaat weten te behalen. Een puike prestatie en namens de directie van Vink Systemen, van harte gefeliciteerd.

Module 1 – Beginner

Deze cursus Excel is een prima startpunt voor de beginnende Excel gebruiker. Maar óók noodzakelijk voor degene die zichzelf Excel heeft aangeleerd. In deze module leer je alle trucs en tricks In de basisvaardigheden. Denk hierbij aan de opbouw en opmaak en het printen van een werkblad. Het invoeren van tekst en getallen, het werken met formules. Verder kopiëren, knippen en plakken, en functies zoals SOM, GEMIDDELDE, MAX, MIN en ALS. Het rekenen met tijd en het werken met grafieken worden ook in deze module behandeld.

Module 2 – Gevorderd

Deze cursus Excel start met de opmaak van Cellen en Tabellen. Daarna ga je aan de slag met macro’s en sjablonen, het zoeken van gegevens en zoekfuncties. Er worden wiskundige-, financiële- en statistische functies behandeld. Zoals AFRONDEN, GEHEEL, INTEGER, ABSOLUUT, EN, OF, TEKST SAMENVOEGEN, FILTEREN, ZOEKEN HORIZONTAAL EN VERTICAAL. STANDAARDDEVIATIE, SCENARIO’S, MODUS, MEDIAAN en TREND. Ook de geneste ALS functie wordt behandeld. Tot slot wordt er gewerkt met enkelvoudige en samengestelde draaitabellen.