1 februari 2019

Geslaagde snuffelstage Denzell Nijenhuis

Afgelopen week heeft Denzell Nijenhuis, onder begeleiding van Ferdy van Breenen, bij verschillende organisaties binnen Vink Groep meegelopen. Denzell is een 14-jarige Mavoleerling van het Andreas College Pieter Groen. Hij volgt een pakket in de richting van economie en techniek en twijfelt op dit moment nog tussen deze richtingen. Denzell heeft zelf contact opgenomen met Vink Groep voor een stage. Hij hoopt door de stage een beter inzicht te krijgen in zijn interesses om een keuze te maken voor zijn vervolgopleiding.

Om een (snuffel)stagiair een goed beeld te geven van de organisatie is een goede voorbereiding vereist. Vooraf is een schema opgesteld met de dagindeling voor Denzell zijn stageweek. De afgelopen week heeft Denzell gesprekken gevoerd met de specialisten, en ‘in de keuken’ mogen kijken, van de afdelingen Administratie, Calculatie, Werkvoorbereiding, Productie en Marketing. Ook heeft hij met de projectleider een bezoek gebracht aan de bouwplaats.

Reactie van Denzell

“Ik vind dit een hartstikke leuk bedrijf, ze pakken een stage heel serieus aan. Als je eenmaal binnen bent, dan ben je echt een collega. Niemand heeft meer recht dan een ander. Je wordt zo vriendelijk ontvangen, als je dorst hebt pakken ze meteen drinken voor je. Ook in de fabriek zijn ze aardig voor me, ze doen er zoveel mogelijk aan om het veilig te maken in de fabriek. Je mag ook gewoon dingen doen in de fabriek, dat vond ik wel leuk. Je wordt erg blij van de aardige en gezellige mensen in dit bedrijf. Er is nooit iemand die niet aardig tegen je doet. Er is ook niemand die iemand belachelijk maakt om zijn of haar kleding”.

Snuffelstage bij Vink Groep

Vink Groep geeft scholieren de mogelijkheid om een snuffelstage te komen ‘lopen’. Bij een snuffelstage, een informele benaming voor een korte periode van beroepspraktijkvorming (BPV), kijkt de leerling een aantal dagen mee binnen een bedrijf. Door de korte stage is het de bedoeling dat de leerling een betere beeldvorming krijgt van het werken bij een bedrijf. Dit helpt weer mee met het maken van een keuze voor haar of zijn vervolgopleiding en/of werk.

Doel snuffelstage

Een snuffelstage wordt vaak onderschat. Net als iedere andere vorm van beroepspraktijkvorming is ook een snuffelstage belangrijk voor de beeldvorming en dus toekomst van de leerling. Met een goede voorbereiding en een zo breed mogelijke scala aan snuffelstage-momenten geef je de leerling belangrijke basisinformatie. Een leerling die over een aantal jaar zomaar je collega zou kunnen zijn.

Anders dan bij leerlingen die binnen de Vink Groep als BBL’er (Beroeps Begeleidende Leerweg) of BOL’er (Beroeps Opleidende Leerweg) hun BPV-periode invullen, gaat het bij een snuffelstage nog niet om het aanleren en beoordelen van competenties en beroepsvaardigheden.
Bij een snuffelstage gaat het vooral om een oppervlakkige oriëntatie van het bedrijf zoals:

  • Hoe is het om, meestal voor de eerste keer, een volledige werkweek bij een bedrijf mee te draaien?
  • Hoe is het om met ‘collega’s-voor-een-week’ te werken?
  • Wat is de sfeer binnen een bedrijf?
  • Welke werkzaamheden/beroepen worden er uitgevoerd/beoefend?
  • Wat zijn de benodigde opleidingen?