21 mei 2019

Geslaagde (her)certificering voor VCA 2017/6.0

Het huidige VCA certificaat (conform norm 2008/5.1) van Vink Systemen verloopt in juni. Om deze reden heeft eind april hercertificering plaatsgevonden. Deze hercertificering is uitgevoerd conform de nieuwe norm VCA 2017/6.0. Verder hebben wij als organisatie een mooie stap gemaakt door alle VCA-gerelateerde zaken en documentatie te digitaliseren. Ook zijn procedures en registratieformulieren van een nieuwe lay-out voorzien en indien nodig herzien. 

Tijdens de audit is dit allemaal kritisch bekeken en hebben twee grondige inspecties plaatsgevonden bij twee lopende projecten. Via de auditeur hebben wij vernomen dat er geen afwijkingen zijn geconstateerd. Dit betekend dat Vink Systemen de eerstvolgende drie jaar in het bezit is van het VCA certificaat, waarbij nog wel jaarlijks een VCA-audit verplicht is.

VCA in het kort

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een programma dat uw bedrijf helpt om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is bedoeld voor bedrijven die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren. En dan vooral voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.