1 november 2019

Geslaagde lektest bij project Maria Montessori

Op het project Maria Montessori in Nijmegen is voor de tweede keer een lektest uitgevoerd. Bij dergelijke lektest worden door ons gemonteerde luchtkanalen met behulp van een speciaal systeem afgeperst. De lektest is uitgevoerd op de vierde verdieping van gebouw Zuid en met de test werd LUKA klasse C behaald. Er is afgesproken dat er in totaal vier lektesten steekproefsgewijs worden afgenomen op dit project. 

Het Maria Montessorigebouw

De nieuwbouw van de faculteit is een uitbreiding van de Radboud Universiteit en staat in het teken van duurzaamheid. Het gebouw moet een prettige en inspirerende omgeving worden voor onderzoek, onderwijs en studie. De klimaatinstallaties werken enkel op plekken waar mensen aanwezig zijn, wat de faculteit energieneutraal gaat maken. De oplevering  van het Maria Montessorigebouw vindt plaats in 2020.