19 maart 2020

Maatregelen inzake COVID-19

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rond het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) willen wij u ervan op de hoogte brengen dat ons beleid erop gericht is om de richtlijnen en maatregelen van de overheid te volgen. Hierbij staat de gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen voorop.

Wij zijn werkzaam op bouwprojecten waar we samenwerken met klanten, partners, leveranciers en onderaannemers. Het is voor ons allemaal van groot belang dat de werkzaamheden op een verantwoorde manier door kunnen blijven gaan.

In dit kader hebben wij maatregelen genomen met het doel om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit betekent, vooralsnog tot en met 6 april 2020, concreet het volgende:

  • Alle afspraken bij ons op kantoor zijn afgezegd en waar mogelijk wordt uitgeweken naar mail, telefoon of video call.
  • Op de bouwlocatie volgen wij de regels van de opdrachtgever en/of het desbetreffende project.
  • Iedereen met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijft thuis.
  •  Onze projectleiders werken zoveel mogelijk vanuit huis en bezoeken alleen in overleg met u de bouwlocatie.

Wij zijn in gesprek met onze partners om de continuïteit van de werkzaamheden zo lang mogelijk te kunnen blijven uitvoeren, echter deze bijzondere omstandigheden geven hier geen garantie op. Het is daarom niet ondenkbaar dat in de komende weken de continuïteit onder druk komt te staan en de capaciteit minder zal zijn dan u van ons gewend bent.

De komende periode hebben we elkaar hard nodig om de impact van dit virus zo laag mogelijk te houden. Laten we samen in gesprek blijven en zoeken naar oplossingen.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte en gezondheid in deze tijd.