Building Information Modelling (BIM)

BIM is de oplossing die er voor zorgt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continue beschikbaar en altijd actueel.

BIM-bibliotheek

Voor het modelleren van luchtkanalen in BIM heeft de Nederlandse vereniging van Luchtkanalenfabrikanten (Luka) een BIM-bibliotheek beschikbaar gesteld voor rechthoekig en rond kanaalwerk. Door deze Luka-componenten te gebruiken in uw projecten worden alle rechte kanaaldelen inclusief bochten, verlopen, splitsingen e.d. voorzien van belangrijke kenmerken (parameters) voor een Luka-gekwalificeerd ventilatiesysteem. De opgenomen producteisen uit het Luka-handboek omvatten genormeerde maatvoering, luchtdichtheid, plaatdikte en materiaalkwaliteiten van zowel kanalen inclusief flensaansluitingen, als van de hulpstukken. Vink Systemen ‘bimt’ met Revit van Autodesk.

Download de LUKA BIM-bibliotheek